Program

 XI Sympozjum Naukowe Onkologia Konstelacje - 30.09. - 2.10.2021, Kraków

30.09.2021
czwartek 

   
  16:30 - 16:40 Powitanie 
Prof. Piotr Wysocki
Sesja I  Nowotwory klatki piersiowej
  16:40 - 17:00 Leczenie uzupełniające w raku płuca
Prof. Dariusz Kowalski 
(wykład pod patronatem firmy AstraZeneca) 
  17:00 - 17:20 Najnowsze metody leczenia zaawansowanego raka płuca
Prof. Maciej Krzakowski
  17:20 -17:40 Sekwencyjne leczenie systemowe chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w dobie immunoterapii
Dr Magdalena Knetki-Wróblewska 
(wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim) 
  17:40 -18:00

Co oznacza wynik testu PD-L1 poniżej 1%? Jaką opcję terapeutyczną wybrać w 1. linii leczenia chorych z zaawansowanym NDRP?
Prof. Paweł Krawczyk
(wykład pod patronatem firmy MSD) 

  18:00 - 18:10 Dyskusja
Sesja II  Nowotwory skóry
  18:10 - 18:30 Leczenie uzupełniające czerniaka
Prof. Piotr Rutkowski
(wykład pod patronatem firmy BMS) 
  18:30 - 18:50 Leczenie zaawansowanego czerniaka
Dr Marek Ziobro
(wykład pod patronatem firmy Pierre Fabre) 
  18:50 - 19:10 Nowotwory niemelanocytarne skóry– nowe możliwości terapeutyczne
Dr Monika Dudzisz - Śledź
(wykład pod patronatem firmy Sanofi Aventis) 
  19:10 - 19:30

Czy radioterapia ma sens w dobie immunoterapii?
Dr Katarzyna Galwas
(wykład pod patronatem firmy MSD) 

  19:30 - 19:45 Dyskusja
  19:45 - 21:30 Wirtualna wystawa firm produktowych

1.10.2021
piątek

   
Sesja III Nowotwory układu pokarmowego
  16:20 - 16:40 Rak przełyku i żołądka – czas na zmiany  
Dr Kamil Konopka 
  16:40 - 17:00 Jak optymalnie zaplanować leczenie zaawansowanego raka jelita grubego?
Dr Paweł Potocki
(wykład pod patronatem firmy Merck) 
  17:00 - 17:20

Czynniki prognostyczne i predykcyjne w raku jelita grubego
Prof. Barbara Radecka
(wykład pod patronatem firmy Servier) 
 

  17:20 - 17:40 Nowe opcje terapeutyczne w raku jelita grubego
Dr Paweł Potocki

(wykład pod patronatem firmy Pierre Fabre)
  17:40 - 18.00 Postęp w leczeniu systemowym raka wątrobowokomórkowego
Prof. Aneta Zygulska
(wykład pod patronatem firmy Ipsen) 
  18:00 - 18:20 Rak trzustki
Dr Leszek Kraj
(wykład pod patronatem firmy Servier) 
  18:20 - 18:30 Dyskusja
Sesja IV Nowotwory układu moczowego
  18:30 - 18:50 Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego wrażliwego na kastrację
Prof. Iwona Skoneczna
  18:50 - 19:10 Leczenie opornego na kastrację raka prostaty 
Prof. Paweł Wiechno 
(wykład pod patronatem firmy Janssen) 
  19:10 - 19:30 Aktualne standardy postępowania w raku nerkowokomórkowym
Dr Piotr Tomczak
(wykład pod patronatem firmy Ipsen) 
  19:30 - 19:50 Nowoczesne leczenie systemowe zaawansowanego raka pęcherza moczowego 
Prof. Piotr Wysocki
  19:50 - 20:00 Dyskusja
  20:00 - 21:30 Wirtualna wystawa firm produktowych

2.10.2021
sobota

   
Sesja V Nowotwory ginekologiczne
  10:00 - 10:20 Zaburzenia rekombinacji homologicznej w raku jajnika – diagnozowanie i leczenie.
Prof. Radosław Mądry
(wykład pod patronatem firmy AstraZeneca) 
  10:20 - 10:40 Inhibitory PARP u chorych bez mutacji genów naprawy DNA
Dr Joanna Streb
 (wykład sponsorowany  firmy GSK) 
  10:40 - 11:00 Rola immunoterapii w raku endometrium
Prof. Piotr Wysocki
 
  11:00 - 11.10 Dyskusja
Sesja VI Rak piersi
  11:10 - 11:30 Leczenie przedoperacyjne – jak leczyć optymalnie?
Dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
(wykład pod patronatem firmy Roche) 
  11:30 - 11:50 Leczenie uzupełniające - jak, kiedy i jak długo?
Prof. Piotr Wysocki
(wykład pod patronatem firmy Roche) 
  11:50 - 12:10 Hormonoterapia zaawansowanego raka piersi
Dr Joanna Streb
(wykład pod patronatem firmy Novartis) 
  12:10 - 12:30 Rzeczywiste korzyści związane ze stosowaniem palbocyklibu w leczneiu HR+ HER2- raka piersi w świetle danych z praktyki klinicznej (RWD) 
Prof. Barbara Radecka
(wykład pod patronatem firmy Pfizer) 
  12:30 - 12:50 Zaawansowany HER2-dodatni rak piersi – dokąd zmierzamy?
Dr Łukasz Kwinta
(wykład pod patronatem firmy Roche) 
  12:50 - 13:10 Wyczerpanie standardowych terapii anty-HER2 w praktyce klinicznej - rola trastuzumabu deruxtecanu w HER2 dodatnim raku piersi
Dr Katarzyna Pogoda
(wykład pod patronatem firmy AstraZeneca) 
  13:10 - 13:30 Dyskusja
  13:30 - 15:00 Wirtualna wystawa firm produktowych

W programie przewidziane są wykłady sponsorowane