Program

Dekada zmian w onkologii 

Program Sympozjum jest na bieżąco aktualizowany

22.10.2020 czwartek

 

  16:30-16:40 Powitanie 
Prof. Piotr Wysocki
    Sesja I - Nowotwory klatki piersiowej oraz głowy i szyi
  16:40-17:00 Optymalna sekwencja leczenia zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca
Prof. Maciej Krzakowski
  17:00-17:20 Drobnokomórkowy rak płuca – czas na zmiany
Prof. Dariusz Kowalski
 
  17:20-17:40 Leczenie nowotworów głowy i szyi
Dr n. med. Aneta Zygulska 
wykład pod patronatem firmy Merck
  17:40-18.00 Dyskusja
  18:00-18.30 wirtualna wystawa firm produktowych
    Sesja II - Nowotwory skóry
  18:30-18:50 Leczenie uzupełniające czerniaka
Prof. Piotr Rutkowski 
wykład pod patronatem firmy BMS
  18:50-19:10 Leczenie zaawansowanego czerniaka
Dr n. med. Marek Ziobro
wykład pod patronatem firmy Pierre Fabre
  19:10-19:30 Rak Kolczystokomórkowy Skóry – nowe możliwości terapeutyczne
Dr n. med. Monika Dudzisz-Śledź
wykład pod patronatem  firmy Sanofi Genzyme
  19:30-19:45 Dyskusja
  19:45-20:05 Optymalizacja profilaktyki CINV w dobie COVID”
Dr n. med. Kamil Konopka 
wykład pod patronatem firmy Angelini
  20:05-20:10 Dyskusja
  20:10-21:00 wirtualna wystawa firm produktowych
23.10.2020  piątek 

 

    Sesja III - Nowotwory układu pokarmowego
  16:20-16:40 Onkologia kliniczna w dobie Covid-19 - zalecenia PTOK"  
Dr n. med Kamil Konopka 
wykład pod patronatem firmy Sandoz
  16:40-17:00 Optymalne wykorzystanie dostępnych opcji terapeutycznych w raku jelita grubego Dr n. med. Paweł Potocki
wykład pod patronatem firmy Merck
  17:00-17:20 Nowe opcje terapeutyczne w raku jelita grubego - jak, kiedy, dla kogo?  
Dr n.med. Barbara Radecka
wykład pod patronatem firmy Servier
  17:20-17:40 Rak trzustki i dróg żółciowych
Dr n. med. Barbara Radecka
wykład pod patronatem firmy Servier
  17:40-18.00 Aktualne możliwości leczenia raka wątrobowokomórkowego w 2 linii
Dr n. med. Joanna Streb
wykład pod patronatem Ipsen
  18:00-18:15 Dyskusja
  18:15-18:30 wirtualna wystawa firm produktowych
    Sesja IV - Nowotwory układu moczowego
  18:30-18:50 Leczenie hormonalne zaawansowanego raka gruczołu krokowego 
Dr n. med. Iwona Skoneczna
wykład pod patronatem firmy Astellas
  18:50-19:10 Nowe opcje w terapii raka gruczołu krokowego   
Dr n.med Paweł Potocki
  19:10-19:30 Optymalna sekwencja leczenia chorych na zaawansowanego raka nerki w świetle najnowszych wytycznych PTOK
Dr n. med. Piotr Tomczak
wykład pod patronatem firmy Ipsen
  19:30-20:01 Nowoczesne leczenie systemowe zaawansowanego raka pęcherza moczowego Prof. Piotr Wysocki
wykład pod patronatem firmy MSD
  20:01-20:20 Dyskusja
  20:20-21:30 wirtualna wystawa firm produktowych
24.10.2020 sobota

 

    Sesja V - Nowotwory ginekologiczne oraz rak piersi
  9:30-9:50 Nawrotowy rak jajnika - nowa definicja platynowrażliwosci i zasady postępowania
Prof. Paweł Blecharz
wykład pod patronatem firmy GSK
  9:50-10:10 Hormonoterapia raka piersi
Dr n. med. Joanna Streb
wykład pod patronatem firmy Novartis
  10:10-10:25 Potrójnie-ujemny rak piersi
Dr n. med. Łukasz Kwinta 
  10:25-10:40 Dyskusja
  10:40-11:00 wirtualna wystawa firm produktowych
  11:00-11:20 Ewolucja leczenia HER2 - dodatniego raka piersi - leczenie uzupełniające
Dr n. med. Katarzyna Pogoda
wykład pod patronatem firmy Pierre Fabre
  11:20-11:40 Leczenie przedoperacyjne – jak, kiedy, dla kogo
Dr n. med. Łukasz Kwinta
wykład sponsorowany firmy Roche
  11:40-12:00 Jak optymalizować leczenie uzupełniające
Prof. Piotr Wysocki
  12:00 -12:15 Dyskusja
  12:15-14:00 wirtualna wystawa firm produktowych

W programie przewidziane są wykłady sponsorowane